Emergo Publications

Emergo Publications is in 2009 is opgericht door Cora Blom. De uitgeverij richt zich op het uitgeven van print media in combinatie met social media voor speciale interesse gebieden, zoals grensoverschrijdende communicatie, kunst & cultuur en carrière management.

Visie
In een tijd waarin het economische – en culturele samenspel tussen de aangrenzende regio’s van Nederland en Duitslang steeds prominenter wordt, is er een duidelijke behoefte in de grensstreek meer te weten van elkaar en hoe we wederzijds van elkaar kunnen profiteren. Daartoe is
het belangrijk een brug te leggen en begrip op te bouwen tussen Nederlandse en Duitse burgers en de zakelijke belangen over en weer nader uit te werken. Alleen op die manier kan een florerend leef – , woon – en werkklimaat zich ontwikkelen als basis voor een economisch aantrekkelijk – en leefbaar gebied voor bewoners van de grensstreek.

Missie
De missie van GrenzenLos is het bevorderen van de onderlinge relaties tussen bewoners van de grensstreek tussen Duitsland en Nederland,waardoor waardevolle kennis uitgewisseld wordt en samenwerking gestimuleerd, met meer welzijn en welvaart als resultaat.
GrenzenLos wil wederzijds begrip en respect tussen grensbewoners stimuleren met als doel meer onderlinge contacten en activiteiten op sociaal -, cultureel- en economisch gebied. GrenzenLos zorgt voor een infokanaal waarin beide zijde van grens worden belicht en de mensen in deze streek weten wat er speelt, zodat er meer handel/beweging ontstaat